Quy chế hoạt động

Những điều khoản sau được áp dụng cho tất cả khách hàng có các tài sản bất động sản được đăng trên Website batdongsanvang.com

1. Những cam kết của Ringier đối với sự riêng tư

Ringier được cam kết bảo vệ sự riêng tư đối với những người truy cập trang web.

Điều hết sức quan trọng mà những độc giả của bản tuyên bố cần lưu ý là, đôi khi Ringier có thể thay đổi bản tuyên bố cũng như những điều khoản về sự riêng tư như một phần cam kết của mình nhằm đảm bảo rằng Ringier tuân theo tất cả điều luật và quy định. Bằng cách thỉnh thoảng trở lại với trang web, người sử dụng website của Ringier luôn được khuyến khích kiểm tra về việc chỉnh sửa những tuyên bố hay điều khoản về sự riêng tư. Để trợ giúp cho quá trình này, ngày cập nhật mới nhất của bản tuyên bố sẽ được ghi vào đầu của văn bản . Ngoài ra, ngày duyệt lại điều khoản trên cũng phải được ghi chú rõ ràng trong tài liệu đó.
2. Những thông tin được thu thập trên trang web của Ringier và việc sử dụng những thông tin đó

Ringier sẽ chỉ ghi lại địa chỉ e-mail của bạn nếu bạn gửi cho Ringier một tin nhắn. Địa chỉ đó sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích mà bạn đã đưa ra. Địa chỉ này cũng sẽ không được thêm vào danh sách chính, cũng như không được sử dụng cho những mục đích khác mà không có sự đồng thuận trước đó của bạn.

Ringier có chức năng thu thập những thông tin cho website của mình khi các thành viên của Ringier đã hoàn chỉnh xong các hình thức trao đổi trực tuyến. Khi thông tin được chuyển đến Ringier theo cách này, chúng sẽ chỉ được sử dụng cho một mục đích mà bạn cho là hợp lý, một mục đích yêu cầu, ủy quyền hoặc được cho phép bởi bất cứ luật lệ nào.
3. Cookies

Cookies là một số lượng nhỏ dữ liệu, thường bao gồm thông tin nhận dạng đặc biệt và vô danh, được gửi tới cửa sổ trình duyệt của bạn từ các máy tính của một trang web và được lưu trữ trong ổ cứng máy tính của bạn.

Mỗi trang web có thể gửi tập tin cookie riêng của mình tới cửa sổ trình duyệt của bạn nếu bạn lựa chọn để cửa sổ trình duyệt chấp nhận tập tin này, tuy nhiên (để bảo vệ sự riêng tư của bạn) cửa sổ trình duyệt của bạn sẽ chỉ cho phép một trang web sử dụng các tập tin cookie mà trang web đó đã gửi cho máy tính của bạn, chứ không phải các tập tin cookie mà các trang web khác gửi cho bạn.

Ringier sử dụng “cookie” để sưu tầm những số liệu đã được tập hợp lại. Điều này cho phép Ringier đảm bảo chắc chắn việc quản lý trang web đã được thực hiện một cách hiệu quả đến người sử dụng. Ringier không theo dõi việc sử dụng của cá nhân dùng internet bằng “cookie” và cũng không sử dụng những công cụ này để thu thập những thông tin cá nhân, riêng tư.

Hầu hết các hộp danh sách đều có chức năng khiến người sử dụng có thể từ chối chấp nhận “cookie”. Nếu một cá nhân áp dụng lựa chọn chức năng này, bạn sẽ vẫn xem được hầu hết các bài viết trên Ringier. Tuy nhiên, bạn sẽ không cảm thấy đó là sự xâm nhập mang tính riêng tư.
4. Liên kết đến các trang web khác

Ringier có thể chứa đựng những kết nối đến các trang web khác.Những trang web này được điều khiển bởi các bên thứ 3 nào đó.Các website liên kết này không thuộc quyền sở hữu của Ringier, do đó Ringier sẽ không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của những website này. Bạn cũng nên truy cập trực tiếp những trang web này hoặc liên hệ trực tiếp với những tác giả của những trang web này để thu được những chi tiết cụ thể có liên quan đến website đó.
5. Thông tin thêm

Nếu bất cứ cá nhân có những câu hỏi nào đề cập đến việc sử dụng những thông tin cá nhân của muabannhadat.vn có liên quan đến trang web hay bất cứ câu hỏi nào đề cập đến các điều khoản về sự riêng tư của muabannhadat.vn, hãy liên hệ với nhân viên chuyên trách về vấn đề này của muabannhadat.vn, tại địa chỉ cskh@muabannhadat.vn

 

Bài viết khác